Make your own free website on Tripod.com

Η κατασταση στο χωρο μας

 

 

Η περίοδος των τελευταίων χρόνων έχει επιφέρει μια σειρά σημαντικές μεταβολές και ανακατατάξεις στον τρόπο με τον οποίο εντάσσονται στην παραγωγική διαδικασία οι μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων. Πραγματικότητα η οποία γίνεται πιο έντονη στις ειδικότητες των Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων οι οποίες λόγω άμεσης συνάφειας με τις νέες τεχνολογίες ενσωματώνουν ευκολότερα τις νέες νόρμες εργασίας που επιφέρουν οι μεταβολές αυτές. Συνοπτικά οι μεταβολές αυτές έχουν να κάνουν με:

1)  Την σταθερή υποβάθμιση της κοινωνικής θέσης της πλειοψηφίας των  μηχανικών σε θέσεις εργασιακής εκμετάλλευσης (μισθωτή εργασιακή απασχόληση, ελαστικοποίηση εργασιακών σχέσεων, υποαπασχόληση, ανεργία).

2)  Την τοποθέτηση τους σε θέσεις του καταμερισμού εργασίας που έχουν περισσότερο να κάνουν με εκτελεστικές λειτουργίες άρα και το βάθεμα των αντιθέσεων μεταξύ διαφόρων μερίδων των μηχανικών ανάλογα με το ρόλο τους στην παραγωγική διαδικασία.

3)  Τα παραπάνω επιτείνονται αν συνυπολογίσει κανείς τον συνολικά αρνητικό ,για τις δυνάμεις της εργασίας, συσχετισμό δύναμης σε παγκόσμιο επίπεδο που δυσκολεύει την διατύπωση έστω και αμυντικών πρακτικών καθώς και την ηγεμονία ατομικιστικών ιδεολογικών προτύπων που δυσκολεύουν ακόμα και αυτή τη συλλογική δράση.

 

Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω η καθημερινή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας περιλαμβάνει:

1)  Τη συστηματική υπονόμευση έως και ακύρωση του σταθερού ημερήσιου χρόνου απασχόλησης (8ωρο, 5νθήμερο) και την εντατικοποίηση της εργασίας.

2)  Την επέκταση της άτυπης (μέσω Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών)  μισθωτής εργασίας με οικονομικές απολαβές που δεν ανταποκρίνονται στο κόστο ζωής.

3)  Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, ημιαπασχόλησης και εργασιακής περιπλάνησης.

4)  Τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές που οφείλουμε να καταβάλουμε ανεξάρτητα αν είμαστε άνεργοι ή χαμηλόμισθοι.

 

συλλογοσ υπεργολαβοσ του κεφαλαιου

 

Μπροστά στην πραγματικότητα αυτή οι σύλλογοι όπως ο ΠΣΔΜΗ απουσιάζουν και δια της απουσίας τους συναινούν και ενισχύουν μια πολιτική που πλήττει τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των εργαζόμενων μηχανικών. Κι αυτό γιατί οι διοικήσεις του έχουν επιλέξει να εκπροσωπούν τα εργοδοτικά συμφέροντα, συμφέροντα εξάλλου που εξυπηρετούν και οι κομματικοί τους φορείς (ΠΑ.ΣΟ.Κ, Ν.Δ.) είτε από τη θέση της κυβέρνησης είτε από τη θέση της αντιπολίτευσης. Με σημαίες τους δείκτες της Ο.Ν.Ε., την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό οδηγούν σε εκτίναξη τα κέρδη του κεφαλαίου (και πολύ περισσότερο των τμημάτων του που έχουν να κάνουν με τομείς αιχμής όπως αυτοί στους οποίους απασχολούμαστε)  και σε οικονομικές, κοινωνικές θυσίες τους εργαζόμενους. Όλοι αυτοί θέλουν ένα σύλλογο γραφειοκρατικό γι’ αυτό και θέλουν να αποβάλλουν από το χαρακτήρα του και τα τελευταία στοιχεία που μπορούν να τους δημιουργήσουν εμπόδιο (βλέπε κατάργηση γενικών συνελεύσεων όπως προβλέπει το νέο καταστατικό) . Θέλουν ένα σύλλογο κυβερνητικό, εργοδοτικό γι’ αυτό και ανοίγουν τις πόρτες του σε εκπροσώπους εταιριών (οι οποίες θα συμμετέχουν σα μέλη στην αντιπροσωπία του) τη στιγμή που εξοβελίζουν οποιαδήποτε αναφορά στην εκμεταλλευόμενη πλειοψηφία των συναδέλφων. Δυστυχως και οι δυνάμεις οι οποίες αναφέρονται στην αριστερά στο σύλλογο (ΣΥΝ, ΚΚΕ) όλα αυτά τα χρόνια αντί να θέσουν τα ζητήματα επέλεγαν να συνδιαλλαγούν με τους παραπάνω και μόνο όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι (καταστατικές αλλαγές) θυμήθηκαν τη διαφοροποίηση τους. Άλλωστε κάποιες από αυτές (ΣΥΝ) είναι αυτές που στηρίζουν  τον πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Λιάσκα και την πολιτική του ενώ άλλες (ΚΚΕ) παρά τα χρόνια μαζικής τους παρουσίας στο σύλλογο δεν κάναν τίποτα άλλο από το να στρώσουν το δρόμο στις λογικές της «εθνικής ανάπτυξης», του διαλόγου και της συνυπευθηνότητας.

 

 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

 

Όλα τα παραπάνω μας οδήγησαν στο να πάρουμε την πρωτοβουλία δημιουργίας μιας ανεξάρτητης από το κράτος, την εργοδοσία και τους κόμματικούς μηχανισμούς συσπείρωσης παρέμβασης στο σύλλογο αλλά και συνολικά στο χώρο των Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων. Ενός σχήματος που η κοινωνική του αναφορά και δύναμη θα είναι τα συμφέροντα του μισθωτού , του μικρού ελεύθερου επαγγελματία, του άνεργου, του νέου Μ - Η. Που θα παλεύει για:

n    Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης που θα ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος ζωής. Κατώτερο βασικό μισθό 300.000 για 8ωρη απασχόληση.

n    Μείωση του εργάσιμου χρόνου στις 35 ώρες χωρίς μείωση αποδοχών.

n    Θέσπιση επιδόματος ανεργίας για τους άνεργους μηχανικούς από τα τεράστια αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ.

n    Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από την εργοδοσία και στο Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

n    Περιορισμό των άτυπων μορφών απασχόλησης.

n    Θα κριτικάρει τα κυρίαρχα τεχνοκρατικά πρότυπα για το μηχανικό, τις νέες τεχνολογίες, την ανάπτυξη, τα μεγάλα έργα. Θα ενισχύει τις συλλογικές πρακτικές απέναντι στις ατομικές αυταπάτες.

n    Συντονισμό και ενιαιοποίηση και με άλλες κατηγορίες εργαζομένων στη βάση των κοινών προβλημάτων και των κοινών αντιπάλων.

n    Αναπροσανατολισμό του ΠΣΔΜΗ προς στα συμφέροντα της εκμεταλλευόμενης πλειοψηφίας των μελών του. Ενίσχυση των αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών.

n    Στήριξη όλων των προσπαθειών συνδικαλιστικής παρουσίας σε χώρους εργασίας. Ενίσχυση κάθε αγωνιστικής πρωτοβουλίας, δημιουργίας σωματείου, απόπειρας συντονισμού που θα φέρνει στο προσκήνιο την κοινωνική δυναμική της εργαζόμενης πλειοψηφίας.

 

 

Ανεξάρτητη

Αριστερή

Συσπείρωση

Μηχανολόγων

Ηλεκτρολόγων